Hellre mångfald

Kunskapsteatern vill förmedla fakta eller väcka frågeställningar med hjälp av teater och underhållning

- Hellre mångfald än enfald!

En tankeväckande föreställning kring mångfald, attityder och kamratskap

Med hjälp av musik, humor och interaktivitet ställer denna föreställning mer frågor än den ger färdiga svar.

- Vem bestämmer vem du är?

- Vad är egentligen svenskt?

- Är du medmänniska eller motmänniska?

Kunskapsteatern bjuder in er på en gemensam resa där vi möter fördomar, statistik, livsöden, Slumpen - och förhoppningsvis oss själva.

En föreställning för fungerar från åk 4 och ända upp till vuxna!